CENÍK  UBYTOVÁNÍ

platný od 1.7. 2018

 

 ubytovací řád   storno  poplatky 

 

Penzion Na Bělidle

 

Skupina A - 1. patro    Každý pokoj má vlastní koupelnu, pokoje č. 3 a 4

                                      přímo z pokoje, ostatní přes chodbičku

Skupina B - 2. patro    (podkroví) - vždy tři pokoje sdílí jednu koupelnu

 

05.01.  - 22.12.       skupina A 550,- Kč /osoba/noc

                               skupina B 450,- Kč /osoba/noc


23.12. - 04.01.       skupina A 700,- Kč /osoba/noc

                               skupina B 700,- Kč /osoba/noc

 

Možnost pronájmu celého penzionu pro velké skupiny.

Cena za celý objekt: 13.500,- Kč/noc  + spotřeba el. energie + příp. spotřeba tuhých paliv.

Vratná kauce: 5.000,- Kč

Minimální doba pronájmu celého objektu: 3 noci

 

Vánoce,Silvestr:  Cena za celý objekt: 15.500,- Kč/noc + spotřeba el. energie + příp. spotřeba tuhých paliv. Minimální doba pronájmu celého objektu: 5 nocí

Vratná kauce: 10.000,- Kč

* snídaně - osoba/den 105 Kč, dětská snídaně 80 Kč

* cena lůžka pro děti od 3 do 12 let včetně - 390 Kč/noc, dětská cena platí 

  pouze  při obsazení pokoje 2 dospělými osobami

* děti do 3 let bez nároku na stravu a lůžka zdarma

* přistýlka - 250 Kč/noc

* dětská postýlka - 180 Kč/noc

* cena lůžka při obsazenosti pokoje pouze jednou osobou + 150,- Kč/noc

* pes (nesmí zůstávat sám na pokoji) - 95 Kč/noc.

    Cena obsahuje poplatek obci, vybavení objektu,  parkoviště, úschovna jízdních kol, wifi připojení k internetu, povlečení a ručníky na pokoji, průběžný úklid na vyžádání.

    Rekreační poplatek obci ve výši 10 kč/os/den do ceny za ubytování není zahrnut.

 

Kyjovská stodola u Bělidla

 

* pronájem objektu (7 lůžek + 2 přistýlky)/noc - 2.600,- Kč + spotřeba el.

   energie +  příp. spotřeba tuhých paliv.

* pes /noc (nesmí zůstávat sám v objektu) - 95,- Kč

Vánoce,Silvestr:cena za celý objekt 3000,-Kč/noc + spotřeba el.

energie + příp. spotřeba tuhých paliv.

 

    Cena obsahuje připojení přes Wi-Fi, parkování, vybavení objektu, úschovna  jízdních kol, povlečení,  ručníky, ubytovací poplatky obci.

    Rekreační poplatek obci ve výši 10 kč/os/den do ceny za ubytování není zahrnut.

 

    Při  příjezdu je vybírána  vratná kauce 3 000 Kč.

 

Domek u Bělidla

* pronájem objektu (6 lůžek + 2 přistýlky)/noc - 1950,- Kč + spotřeba el.

   energie +  příp. spotřeba tuhých paliv.

* pes/noc (nesmí zůstávat sám v objektu) - 95,-Kč

Vánoce,Silvestr:cena za celý objekt 2 500,-Kč/noc + spotřeba el.

energie + příp. spotřeba tuhých paliv.

 

 

    Cena obsahuje  parkování, vybavení objektu, 

úschovna  jízdních kol, povlečení,  ručníky, ubytovací poplatky obci.

    Rekreační poplatek obci ve výši 10 kč/os/den do ceny za ubytování není zahrnut.

 

    Při  příjezdu je vybírána  vratná kauce 3 000 Kč.

 

 

Ubytovací řád Pension Na Bělidle

 

1. Ubytovatel může ubytovat hosta,který se personálu prokáže platným cestovním
    pasem,občanským průkazem nebo jiným dokladem totožnosti. Ubytovatel může ve
    zvláštních případech nabídnout hostovi jiné, než sjednané ubytování, pokud se
    podstatně neliší od potvrzené objednávky.
2. Ubytovatel je povinen na základě objednaného a potvrzeného ubytování hosta
    ubytovat nejpozději do 17 hodin.Do té doby pokoj pro hosta rezervuje, není-li
    objednávkou určeno jinak.
3. Host užívá hotelový pokoj na dobu, kterou sjednal s ubytovacím zařízením. Nebyla-li
    ubytovací doba předem sjednána, odhlásí host pobyt nejpozději v den svého odjezdu
    do 10 hodin.Do té doby musí pokoj uvolnit. Nedodrží-li host tuto lhůtu, může
    ubytovací zařízení účtovat 70% pobytu za následující den.
4. Na základě potvrzené objednávky je hostovi zaslán Zálohový list, doplatek za
    ubytovací služby je zpravidla při příjezdu hosta.
5. Host má právo užívat zařízení hotelového pokoje s příslušenstvím,společenských
    prostor a služeb ubytovacího zařízení.
6. Za škody, které způsobí na majetku ubytovacího zařízení,odpovídá v plném rozsahu.
    Pokud host zaplatí zálohu za pobyt či za čerpání služeb,bude z této zálohy přednostně
    hrazena škoda, kterou host prokazatelně způsobil.
7. V pokojích nesmí být přemísťován nábytek, prováděny zásahy do elektrické či
    jakékoliv jiné instalace. V pokojích není dovoleno používat vlastních
    elektrospotřebičů, kromě těch, které hostům slouží k jejich osobní hygieně.
8. Návštěvy ubytovaných hostů se musí hlásit u personálu ubytovacího zařízení. Host je
    povinen při každém odchodu z pokoje zhasnout světla, přesvědčit se, zda jsou zavřeny
    vodovodní uzávěry a uzamknout dveře.
9. Host je povinen chovat se na pokoji a v ostatních místnostech ubytovacího zařízení
    tak, aby nevznikl požár. Na pokojích a ve všech interiérech je zakázáno kouřit.
10. V době od 22 hodin do 6 hodin se host chová tak, aby nerušil noční klid. Ubytovatel
    přivolá lékařskou pomoc pro hosta, který onemocní nebo je zraněn, případně zajistí
    převoz do nemocnice.
11. Ubytovatel odpovídá za věci, které host do hotelu vnesl, pokud byly uloženy na místě
    k tomu vyhrazeném. Za peníze a cennosti odpovídá ubytovatel jen tehdy, převzal-li je
    do úschovy proti potvrzení. Psi a zvířata mohou být v ubytovacím zařízení umístěna
    za poplatek s tím, že předem musí být ohlášen jejich pobyt.
12. Za ubytování a poskytnuté služby je host povinen platit ceny v souladu s platným
    ceníkem, zpravidla při nástupu pobytu. Ceník ubytování a služeb je vystaven na
    webových stránkách penzionu. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto řádu. V
    případě, že je hrubým způsobem poruší, má vedení ubytovacího zařízení právo
    odstoupit od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby, před uplynutím dohodnuté doby.
13. Stížnosti hostů, případné návrhy na zlepšení činnosti ubytovacího zařízení, přijímá
    vedení ubytovacího zařízení.

 

Storno poplatky

 

        Při odstoupení od smlouvy před nástupem na pobyt či zahájení čerpání služeb je zákazník povinen zaplatit odstupné:

 

A) více jak 30 dní předem 20% z předem stanovené ceny za ubytování / platí pro
    zákazníky,  kteří potvrdili závaznou objednávku na pobyt.
B) 30 - 20 dnů předem 30% z předem stanovené ceny za ubytování / platí pro
    zákazníky, kteří potvrdili závaznou objednávku na pobyt.
C) 20 - 14 dní 50% z předem stanovené ceny za ubytování / platí pro zákazníky, kteří
    potvrdili závaznou objednávku na pobyt.
D) 14 - 1 den 100% z předem stanovené ceny za ubytování / platí pro zákazníky, kteří
    potvrdili závaznou objednávku na pobyt.

 

        Pokud zákazník nenastoupí pobyt či nezahájí čerpání služeb a tuto skutečnost písemně neoznámí, bude mu účtován storno poplatek ve výši 100% z předem stanovené ceny za ubytování nebo 100% z ceny předem domluveného rozpočtu akce ( svatby, školení apod.)

    Ubytovací řád a storno poplatky jsou platné od 1.1. 2015